Dotace Ministerstva zdravotnictví na rok 2018

Byly vyhlášeny Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a Program grantové podpory. 

Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Priority programu navazují na usnesení vlády ČR „Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2020“.

 • 1. Podporovat vznik dobrovolnických center a rozvoj dobrovolnických aktivit v zařízeních zdravotnických služeb.
 • 2. Podporovat zlepšení podmínek využitelnosti zdravotní péče osobami se zdravotním postižením respektováním specifických potřeb osob se smyslovým či mentálním postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti
 • 3. Podporovat vznik informačních materiálů, vzdělávací aktivity a osvětovou činnost v oblasti problematiky zdravotního postižení:
 1. Podporovat vznik informačních materiálů a vzdělávacích aktivit o problematice osob se zdravotním postižením (zejména o způsobech, metodách a formách komunikace) zohledňujících také specifické potřeby žen a mužů se zdravotním postižením a napomoci tyto informace šířit mezi zdravotnickou veřejnost;
 2. Podporovat vytváření informačních materiálů pro lékaře prvního kontaktu o tom, jaké poradenské a informační služby jsou dostupné pro jednotlivá zdravotní postižení;
 3. Podporovat vznik informačních a osvětových materiálů a aktivity zaměřené na širokou veřejnost v rámci prevence vzniku zdravotního postižení, zohledňovat také rozdíly v příčinách zdravotního postižení mužů a žen;
 4. Podporovat vznik informačních materiálů a aktivity v oblasti ochrany osob
  se zdravotním postižením proti sexuálnímu zneužívání.
 • 4. Podporovat centra rehabilitace s důrazem na specializaci pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním postižením. Podpora se nevztahuje na hiporehabilitace. 

Program grantové podpory

Program je určen na podporu žádostí nestátních neziskových organizací s nadkrajskou resp. celostátní působností. Žádost se vypracovává vždy na konkrétní projekt v rámci priorit a tematických okruhů této metodiky. Projekt musí obsahovat činnosti, které jsou vykonávané ve prospěch zdravotně postižených a chronicky nemocných občanů. Obsah žádostí na poskytované služby musí mít rehabilitační, edukační, nácvikový nebo informační charakter směřující ke zlepšení prognózy a zvýšení kvality života zdravotně postižených osob nebo chronicky nemocných osob

 

 

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.