Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti

30.11.2008 14:43
Tato doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií, která vypracovala Česká společnost pro aterosklerózou, navazují na společné doporučení českých odborných společností Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku z roku 2005 a jsou s nimi v souladu z hlediska priorit prevence i ve způsobu odhadu výše rizika úmrtí na KVO. Jsou zaměřena na problematiku dyslipidemií (diagnostika, cílové hodnoty lipidů, léčba) a zohledňují nejnovější poznatky v této oblasti, včetně výsledků klinických a epidemiologických studií.
Klíčová slova: