Dobroslav Möhwald: Internet a můj handicap

04.01.2007 6:47

Co pro mě znamená počítač a internet je možno vyjádřit jediným slovem – život. A to prosím bez nadsázky. Hned vše vysvětlím.

V roce 1999 se mi jako následek juvenilního glaukomu rapidně zhoršil zrak natolik, že jsem se stal prakticky nevidomým. Život se pro mě stal naprosto nesnesitelným a proto jsem vážně uvažoval o jeho ukončení. Náhodou jsem se ale setkal se svým známým, také zrakově postiženým a ten mi doporučil obrátit se na SONS – Sjednocená organizace pro nevidomé a slabozraké.  Tak se stalo, že jsem zde v r. 2001 absolvoval kurz pro obsluhu elektronické kompenzační pomůcky, tedy v podstatě počítače a speciálního zvětšovacího a čtecího programu. Celý můj život se tak rázem změnil. Mohl jsem nyní, sice s obtížemi, ale přece jenom „číst“ a „psát“. A nejen to, mohl jsem také pracovat s internetem. To mě nalilo novou krev do života.

Při práci s počítačem jsem se ale setkával s mnoha problémy, které jsem neměl s kým konzultovat. Proto jsem se poptával po nějakém klubu, kde bych si mohl své znalosti rozšiřovat  a problémy řešit.  SONS ale nic takového neorganizuje.

Další významnou událostí v mém vztahu k internetu byl červen roku 2003, kdy  jsem se dozvěděl o počítačovém klubu pro handicapované na Praze 4 - Zelený pták. Měl jsem ohromnou radost. Všechno co jsem postrádal jsem zde našel. Mohu se zde poradit o svých problémech, procházet kurzy počítačových programů MS Office a jako držitel průkazu ZTP/P mám k internetu volný přístup.

Na internetu mohu pracovat s e-mailem a vyřizovat tak řadu svých záležitostí, připojovat se do digitální knihovny  SONS, kde mám přístup k celé řadě časopisů a knih. Pokud se mi podaří překonat barieru elektronického podpisu, budu moci vyřizovat elektronicky své záležitosti s Městským úřadem. Na Webových stránkách se mohu vzdělávat, udržovat kontakt se světem, uveřejnit vlastní webovou stránku, zlepšovat svoji chabou angličtinu, stahovat software, nakupovat, používat mapy, slovníky, jízdní řády a spoustu dalších věcí.

Jak jsem už uvedl, mohu  zkrátka  ž í t.