Dobromysl.cz - sekce Škola

27.12.2006 8:47

Studenti s mentální retardací potřebují získat takové zkušenosti a vzdělání, které jim umožní pracovat, žít a těšit se z života ve společnosti. Integrace do běžných tříd dává dětem s mentálním postižením možnost vzdělávání, sociálního kontaktu s vrstevníky a osvojování dovedností, hodnot a postojů odpovídajícím jejich věku.