Dětské centrum Paprsek

25.02.2007 18:39
Dětské centrum v Praze - Hloubětíně nabízí denní pobyt  pro děti od 3 do 18 let s výraznými postiženími psychickými, smyslovými, zejména s postiženími kombinovanými. Ambulantně poradenská péče je určena pro děti a jejich rodiny s vývojovými, výchovnými a výukovými problémy a poruchami, s poruchami učení, dále pro děti a mládež s postiženími psychickými, smyslovými, pohybovými nebo s kombinací těchto postižení.  U dětí útlého věku je možnost rané intervence poskytované v rodině podle programu Portage. Při denním staniconáři Paprsek působí Hvězdička, o.s. - klub rodičů a přátel na podporu dětí a mladých lidí se specifickými potřebami.
Klíčová slova: