Deinstitucionalizace psychiatrické péče II

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 13. 7. 2017 do 15. 7. 2020.

Dne 30. června 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 75. výzvu „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.3  Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. 

Podpora se zaměřuje na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a na psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí. Podporováno bude rovněž zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.

Projekty budou realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy.

Pro žadatele je připraveno 425 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), národní spolufinancování činí max. 75 mil. Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 mil. Kč a maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 40 mil. Kč.

Realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2021.

Žádosti o podporu lze předkládat v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz     od 13. července 2017.

Více informací na stránkách Dotace EU.cz.

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.