David Skála: Webináře, nové technologie ve vzdělávání

19.04.2010 8:31

Trvalá potřeba vzdělávání klade nároky na hledání nových způsobů přístupu ke vzdělávacímu obsahu. Zlepšující se kvalita a dostupnost připojení k Internetu, přináší nové technologické možnosti. Mimo klasických metod vzdělávání a e-learningu, který je někdy postižen malou zpětnou vazbou a vyššími nároky na disciplinu posluchače, se můžeme setkat s novou technologií, která kombinuje výhody vzdáleného vzdělávání a přímého kontaktu s lektorem. Jde o technologii webinářů. Tato webově založená technologie umožní přístup ke vzdělávání s pomocí webového prohlížeče s využitím videokonference, prezentací, sdílení plochy, chatu, anket a s přímým zapojením posluchačů do výkladu. Výhodou je nejen způsob přístupu k informacím, ale také ekonomická efektivita celého řešení. Článek srovnává náklady jednotlivých vzdělávacích přístupů a efektivitu a rychlost vzdělávání. Existují situace, kdy je přítomnost živého lektora nezbytností, ale technologie webináře tyto situace minimalizuje.
 
Celá prezentace ve formátu PDF je v příloze.