Databáze navržených léčebných postupů

07.04.2013 20:44

Rozsáhlá databáze tuzemských i zahraničních navržených léčebných postupů obsahuje přes 300 záznamů. Lze v ní podle zvolené indikace vyhledat jednotlivé druhy standardů léčebné péče. Databáze obsahuje navržené postupy, metodické pokyny a „guideliny“ s onkologickou tematikou používané a ověřené na některých pracovištích v České republice nebo vytvořené jednotlivými odbornými společnostmi a sdruženími (ČOS ČLS JEP, ČHS ČLS JEP, NCCN, ASCO, ESMO, ASH, BSH).

Klíčová slova: