Crohnova choroba

17.06.2014 14:10

Crohnova nemoc je chronický nespecifický zánět střeva tenkého nebo tlustého nebo obou (nebo některé části trávicí trubice), Autorem tohoto doporučeného postupu pro praktické lékaře (projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3) je MUDr. Karel Lukáš, CSc.