Co spojuje hrozící kolaps v sociálních službách a investory?

Nejen na to odpovídají květnové Sociální služby.

Prognózování makroekonomických ukazatelů je z řady důvodů nezbytné, neboť na nich závisí mnoho politik každého státu. Demografické prognózy uvádějí, že Evropa bude zejména v příštích třech dekádách čelit zásadním změnám, ať už je to stárnutí populace, pokles ekonomicky aktivního obyvatelstva, nárůst osob trpících demencí či potřeba o tyto osoby pečovat.

Ve světle těchto a řady dalších faktorů (např. hospodářský růst či pokles, migrace osob, změna požadavků a hodnot obyvatelstva) budou také výdaje na český systém sociálních služeb tvořit nezanedbatelnou část státního rozpočtu. Je však zřejmé, že stát není na tyto skutečnosti připraven. Tím vším se zabývali účastníci prvního Fóra investorů v sociálních službách, z něhož najdete v aktuálním čísle reportáž.

Prvním dílem začíná v květnovém čísle seriál Tomáše Ergense s názvem Revitalizace sociální služby. Známkou toho, že sociální služba již neplní svůj původní účel nebo že zavedená pravidla a postupy již nejsou aktuální, může být nedostatek času, nedostatek energie na řešení každodenních úkolů a problémů, nezájem nových zájemců o službu či strach z inspekce kvality. Tomu proč, co a jak revidovat za účelem revitalizace poskytované sociální služby se autor věnuje právě v již zmíněném seriálu.

Public relations, jinými slovy práce s veřejností, je nezbytnou součástí sociálních služeb 21. století. Ať to vyzní jakkoliv nadneseně, když poskytujeme dobrou službu, je potřeba se o to podělit. Dobrá reputace se buduje dlouho a těžce, ale ztrácí prakticky okamžitě. O to, „jak na to“, se s vámi podělí v jarním čísle Felipe Sánchez López.

Veronika Hotová

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.