Co je mozková mrtvice?

30.03.2013 21:41

Mozková mrtvice je vlastně cévní onemocnění, při kterém jsou postiženy tepny zajišťující výživu mozku. Nejčastěji jde o ischemickou příhodu způsobenou uzávěrem mozkové tepny krevní sraženinou (trombem) nebo vmetkem (embolem) s následným přerušením přívodu krve, a tím i kyslíku do příslušné oblastli mozku. Článek na webu Celostní medicína.cz vysvětluje, co je mozková mrtvice, jaké jsou její příčiny a rizikové faktory, ale také jaká preventivní opatření snižují riziko tohoto onemocnění.

Klíčová slova: