Co je to genomika

28.03.2007 17:15

Genomika je vědecký výzkum genomů (genom je celková DNA jednoho organismu) za použití biotech nástrojů. Tento nový přístup v genetice se stal velmi zřejmý, když byly publikovány první genomové mapy a sekvence. Nejvýznamnější událostí této výzkumné oblasti bylo publikování lidské genomové sekvence. Očekávání jsou veliká. Nyní je genetická stavba lidí i dalších organismů známa a očekává se, že tato znalost ovlivní významně současnou medicínu. Mezi onemocnění, která jsou v současné době zkoumána coby kandidáti pro genovou terapii, patří také cystická fibrosa.

Klíčová slova: