Chytrý náramek usnadňuje cestování nevidomých

Náramek Sunu Band lze klasifikovat jako vůbec první inteligentní produkt, měnící samostatné cestování zrakově znevýhodněných osob. S využitím echolokace a rozšířené reality umožňuje bezpečný pohyb bez nehod. Díky citlivým senzorům, neustále monitorujícím blízké okolí, neztrácejí jeho nositelé propojení s okolním světem. V premiéře jej 30. března 2019 na konferenci INSPO představila společnost GiebHelp servis. Její představitel Karel Giebisch v článku podrobně popisuje první zkušenosti, které s náramkem sám jako nevidomý uživatel získal. 

Na první pohled tento náramek vypadá jako chytré hodinky. Ovšem svými funkcemi dovede doslova ohromit. Skvěle padne na ruku. Splyne s vámi tak dokonale, že se stane vaší nedílnou součástí. Ani nezaregistrujete, že jej nosíte celý den. Samotný produkt obsahuje pouze dvě hardwarová tlačítka, nevelký dotykový panel, echolokační senzor a řemínek pro uchycení na zápěstí.

Prostřednictvím echolokace v kombinaci s jemnou vibrační odezvou upozorní svého nositele na různé překážky v blízkém okolí. Tím zlepšuje orientaci zrakově handicapovaných ve známém, ale i neznámém terénu. Též dovede určit aktuální čas, najít zatoulaný telefon, nastavit alarm a v čas vám připomenout jakoukoli událost.

Alarm podporuje tři varianty vibrací, takže lehce poznáte, k čemu se navolené časové upozornění vztahuje. Sunu Band dále obsahuje funkci kompasu, díky kterému se můžete orientovat na základě světových stran a nebo využít hledání míst v okolí. Tato vychytávka vás pomocí GPS ve spolupráci s Google mapami a kompasem, dovede do předem navoleného cíle.

Sunu Band se svým nositelem komunikuje na základě vibrací, ale i hlasových oznámení v případě propojení náramku s chytrým telefonem iPhone nebo Android přes Bluetooth. Součástí náramku je totiž i mobilní aplikace s názvem Sunu. Ta slouží jako řídící velín Sunu Bandu a jejím prostřednictvím lze náramek různě konfigurovat, nastavovat a používat některé funkce, u kterých se bez hlasových pokynů neobejdete. Např. hledání míst v okolí, navigace do určeného cíle, kompas.

Ovládání Sunu Bandu zajišťují dvě hardwarová tlačítka nalézající se na boční straně náramku a nevelký dotykový panel. Na něm provádíte pouze jednoduchá a snadno osvojitelná gesta. Ta jsou totožná s ovládáním chytrého mobilního telefonu s aktivním odečítačem obrazovky. Např. VoiceOver na iPhonu. Sunu Band běží na dobíjitelnou baterii, která při běžném používání, vydrží klidně i týden.

Pokud ovšem máte neustále aktivní echolokační senzor pro detekování blízkých objektů a překážek, budete muset náramek dobít po osmi až dvanácti hodinách aktivního používání. Dobíjení baterie řešíte prostřednictvím portu microUSB, nalézajícího se  ze zadní strany náramku. K dobíjení lze využít standardní adaptér do zásuvky, jako když např. dobíjíte svůj iPhone.

 

Echolokace, orientace v prostoru

Hlavní předností náramku Sunu Band je bezpochyby orientace v prostoru na základě funkce echolokace. Tento způsob využívají třeba netopýři, delfíni, velryby. Tito tvorové vyluzují vysokofrekvenční zvukové vlny, které se odrážejí od objektů a překážek v okolí. Vracející se ozvěna, vznikající odrazem od určité překážky, slouží pro jejich orientaci. Netopýři dovedou ozvěnu zachytit, zpracovat a pomocí ní určit rozmístění jednotlivých objektů v blízkosti. Tím pádem se jim i vyhýbat.

A na stejném principu funguje i echolokační senzor v náramku Sunu Band. Též vysílá do okolí vysokofrekvenční zvukové vlny v podobě elektronických impulzů. Tyto vlny známé jako ultrazvuk se též odrážejí od okolních překážek a vytvářejí ozvěnu. Vracející se rezonující zvukový odraz, senzory náramku zachytí a převedou na vibrace. Ty vnímáte na svém zápěstí.

Podle vibrací se následně orientujete v prostoru. Čím jsou vibrace silnější, tím je některá z blízkých překážek blíž a blíž od vás. Slábnoucí vibrace značí vzdalující se překážku. Pokud se nacházíte od objektu v dosahu senzoru, ale ve velké vzdálenosti, náramek pouze občas klepne do zápěstí. S blížící překážkou se vibrace stávají intenzivnější a silnější. V okamžiku ustálení vibrací v jedné rovině víte, že je na čase se zastavit a být ve střehu. V takových případech máte detekující objekt velmi blízko sebe a hrozí, že do něj narazíte. Pečlivě prozkoumejte své okolí.

Nečekejte zázraky ihned. Tímto způsobem orientace aktivujete svůj šestý smysl, cit. Abyste byli úspěšní, musíte se tento smysl naučit nejdříve ovládat a používat. Orientace s náramkem vyžaduje cvik a postupné zvykání si na vibrační odezvu. Pokud ovšem vytrváte, budete zkoušet a trénovat, začnete brzy poznávat rozdíly při samostatném pohybu. Získáte jistotu a budete si více věřit. Nakonec Sunu Band nedáte z ruky. Stane se totiž vaší nedílnou součástí a spolehlivým rádcem v terénu.

V žádném případě náramek nenahradí bílou hůl, je ale jejím užitečným doplňkem, který rozhodně zachytí překážku dřív, než samotná bílá hůl. Sunu Band tedy používejte ve spolupráci s bílou holí. Noste jej tak, aby echolokační senzor směřoval vždy k palci. Tím zajistíte, že bude mířit vždy kupředu. Senzor určuje objekty pouze v jednom směru. Pokud budete chtít monitorovat prostor kolem sebe vpravo a vlevo, mírně natáčejte zápěstím s náramkem ze strany na stranu. Sunu Band noste na ruce, která bývá víc v klidu a neustále se nepohybuje. Tím je myšleno, že pokud cestujete s bílou holí, průvodcem nebo vodícím psem, mějte náramek vždy na druhé ruce.

Echolokační senzor je nazýván snímačem sonaru. Z jedné strany ohraničuje plochý povrch náramku obsahující dotykový panel. Z druhé strany dotykového panelu můžete nahmatat oficiální znak výrobce Sunu. Snímač sonaru je umístěn v kovovém válci, chráněném kovovou mřížkou, bránící jeho znečištění a poškození. Tato mřížka je sice dost pevná, ale na pohmat může působit jako tlačítko. Není tomu tak. Zbytečně na ni netlačte. Její poškození by mohlo mít vliv na funkčnost sonaru.

Detekování překážek neběží neustále. Sami si sonar zapínáte a vypínáte podle aktuální situace a potřeb. Navíc přes mobilní aplikaci Sunu nastavujete různé preference určování objektů. Aktuální vzdálenost, od kdy má sonar zachytávat překážky v blízkosti, citlivost sonaru, ale i krátký nebo dlouhý dosah sonaru.

Krátký dosah neboli vnitřní režim sonaru detekuje překážky od vzdálenosti 1,5 metru a rozpozná pouze větší a zřetelnější objekty. Není tak citlivý. Je určen především pro orientaci ve vnitřních prostorách jako jsou např. školy,úřady, kanceláře, nemocnice, obchody a jiné.

Dlouhý dosah neboli venkovní režim sonaru dohledává překážky ve vzdálenosti až pěti metrů. Sonar se vyznačuje větší citlivostí a zvládne detekovat i tenčí objekty např. keře, větve stromů, ploty, dopravní značky, pouliční osvětlení apod. Tento režim je určen především pro orientaci ve venkovních otevřených prostorách. Parky, městské ulice, lesy a jiné.

 

Poklidné určování času, hledání telefonu

Kromě orientace v prostoru prostřednictvím echolokace obsahuje náramek Sunu Band i řadu doprovodných funkcí. Za zmínku rozhodně stojí i poklidné určování času a hledání telefonu. Čas  snadno určíte podle jednoduchých vibračních sekvencí, které si nejdříve musíte osvojit. Telefon dohledáte na základě zvukové signalizace. Tu spustíte stiskem jediného tlačítka na náramku a následně posloucháte zvuk telefonu, houkajícího jako policejní vůz. Telefon houká tak dlouho, dokud dalším stiskem tlačítka na náramku jeho hledání neukončíte.

Pro zjištění aktuálního času přejíždějte prstem po dotykovém panelu Sunu Bandu. Pak už pouze vnímejte vibrace a naučte se v nich orientovat. Přejetím prstem směrem k sonaru poznáváte hodiny, směrem od sonaru minuty. Vibrační sekvence jsou podrobně popsány v samostatném článku, věnujícímu se funkcím náramku Sunu Band. Článek naleznete na oficiálním českém webu Sunu náramek. Zde tedy jen stručně.

Přejeďte prstem směrem k sonaru. Pokud ucítíte dlouhou vibraci, znamená pět hodin. Krátká vibrace jednu hodinu. Je-li sedm hodin, náramek zavibruje jednou dlouze a dvakrát krátce. Pět hodin plus dvě hodiny rovná se sedm.

Přejeďte prstem směrem od sonaru. Krátké vibrace bez pauzy znamenají jednotlivé minuty. Delší vibrace pět minut, dlouhá vibrace rovných padesát minut. Vibrace s pauzou určují nejdřív desítky minut a následně zbytek. Je-li napříkld osm minut, ucítíte nejdřív delší vibraci a hned bez pauzy tři krátké vibrace. Pět plus tři znamená osm. Pokud bychom se bavili o dvaceti sedmi minutách, byla by sekvence následující. Dvě krátké vibrace značící deset minut. Pauza. Jedna delší vibrace určující pět minut a hned bez další pauzy dvě krátké vibrace ohlašující dvě minuty. Dvacet + pět + dvě se rovná dvacet sedm.

Ve spolupráci s mobilní aplikací Sunu je čas oznamován i na základě hlasových oznámení. Než si zvyknete na jednotlivé vibrace, můžete využít tuto užitečnou pomůcku.

Alarm, kompas, hledání míst v okolí

Náramek si rozumí i s Google mapami, GPS a kompasem. V této kombinaci zvládá vyhledávat různá místa v okolí a zaručit navigaci do předem určeného síle. Pokud aktivujete funkci hledání míst, Sunu Band zmapuje okolní prostor. Na základě nastavených preferencí na maximální vzdálenost pro hledání míst v blízkosti a kategorií, ve kterých chcete vyhledávat, najde nejbližší možné cíle. Obchody, lékárny, banky, nemocnice, stanice metra, tramvajové nebo autobusové zastávky a jiné.

Dohledáte si příslušnou kategorii, zvolíte svůj cíl cesty a aktivujete navigaci. Následně se už jen řídíte hlasovými pokyny z mobilní aplikace Sunu a vibrační odezvou náramku.

Osobně mám momentálně nastavenu maximální vzdálenost pro hledání míst na 200 metrů. Mapování oblasti se tedy soustředí na tohle maximální rozpětí a najde mi vždy jen místa, vzdálená od mé aktuální polohy maximálně 200 metrů. Záleží vždy na každém, jak si hledání míst nastaví a co preferuje.

Další užitečnou a zajímavou funkcí je alarm. Jde v podstatě o budík, který v předem navolený čas vyšle náramku signál. Ten začne vibrovat nastavenou sekvenci. Podporuje až tři typy vibrací, takže si můžete současně nastavit tři různá upozornění každé s jinou vibrací. Lépe pak určíte, čeho se aktuální upozornění nejspíše týká. Alarm nastavujete přes mobilní aplikaci Sunu. Náramek v určený čas vibruje. Jedním stiskem tlačítka rovnou z náramku, běžící alarm ukončíte.

Už samotný název funkce kompas napovídá, k čemu slouží. Pokud jej aktivujete a s náramkem Sunu Band na ruce se otáčíte kolem své vlastní osy, hlasová odezva přes mobilní aplikaci Sunu oznamuje jednotlivé světové strany.

 

Mobilní aplikace Sunu, řídící velín náramku

Náramek sám o sobě zvládá detekovat překážky v okolí a do jisté míry určovat čas. Pokud ovšem chcete ze Sunu Bandu získat něco víc, neobejdete se bez mobilní aplikace. Ta se nazývá Sunu a je dostupná pro operační systémy iOS na iPhonu a zařízení s Androidem. Stáhnete ji zdarma na Google Play a App Storu. Obsahuje českou lokalizaci a jde v podstatě o řídící velín náramku Sunu Band.

Umožňuje propojení náramku s chytrým telefonem přes Bluetooth a následnou správu veškerých funkcí Sunu Bandu včetně aktualizací, zlepšování a novinek. Vibrační odezvu náramku doplňuje o hlasová oznámení pomocí odečítače obrazovky, který zrakově handicapovaní lidé na chytrých telefonech iPhone a Android, využívají.

Pomocí aplikace Sunu lze snadno zjistit aktuální stav baterie náramku, nastavovat preference pro detekování překážek, řešit alarm, hledání míst, kompas a mnoho dalšího. Díky aplikaci udržujete neustále svůj Sunu Band aktuální a máte k dispozici různá zlepšení a nové funkce. Ty se objevují s aktualizacemi mobilní aplikace, ale i samotného firmwaru přímo vnáramku Sunu Band.

Pokud nevlastníte chytrý mobilní telefon a rádi byste náramek používali, nic vám v tom nebrání. Musíte se ovšem obejít bez případných hlasových oznámení u některých funkcí a spoléhat se jen na vibrace Sunu Bandu. Bez mobilní aplikace nelze samostatně pracovat s alarmem, kompasem a navigací do cíle určení. Též nezvládnete udržovat náramek aktuální na základě pravidelných aktualizací firmwaru.

I tato situace má určité řešení. Požádat někoho, kdo chytrý telefon používá, aby vám v případě potřeby s nastavením náramku pomohl. Nainstaloval si aplikaci a společně nastavíte, co budete potřebovat. Jediné, bez čeho se v takovém případě skutečně budete muset obejít, jsou funkce alarm, kompas a hledání míst v okolí.

 

Sunu Band v praxi

Ze začátku budete rozhození a nejistí. Málokdo totiž umí pracovat s šestým smyslem, a to konkrétně citem. Je nutné si uvědomit, že ke standardním vjemům, které při navigaci v terénu používáte, přibude další. Musíte se tento nový vjem naučit poznávat a orientovat jeho prostřednictvím. Chce to pouze trénovat, zkoušet a být trpěliví.

Ze své vlastní zkušenosti ovšem mohu s jistotou potvrdit, že v okamžiku, kdy začnete vnímat pocitem, budete se bez přemýšlení vyhýbat objektům a překážkám mnohem dříve, než do nich vrazíte či zaregistrujete bílou holí. Neberte to ovšem tak, že bílou hůl můžete nechat doma. Rozhodně ne. Náramek Sunu Band je užitečným doplňkem, ale bílou hůl nenahradí.

Osobně používám náramek denně. Natolik se stal mojí součástí, že bez něj nevycházím do terénu. Za ty 4 měsíce, co Sunu Band zkouším, mi byl velkým pomocníkem ve známém, ale i neznámém prostředí. Dokonce se mnou cestoval i letadlem do Itálie a zpět. Pro celní odbavení žádný problém.

Mám zkušenost, že náramek dovede bez potíží detekovat tyto překážky:

  • Zdi budov
  • Židle, stoly a další nábytek
  • Dveře
  • Ploty, keře, větve stromů, dopravní značky, květináče, odpadkové koše, bilboardy před obchody
  • Lešení, dopravní značky, pouliční osvětlení, hrazení např. před výkopy či ohraničení stavebních prací

 

Je to pouze drobný výčet všech překážek, kterým jsem se již s náramkem Sunu Band úspěšně postavil. Pokud bych měl jmenovat všechny, byl by to hrozně dlouhý seznam.

Kromě samotné detekce překážek nedám dopustit na poklidné určování času na základě vibračních sekvencí, alarm a funkci hledání míst v okolí ve spolupráci s kompasem. Ten je užitečný, když přesně nevíte, kde se nachází světová strana, kterou se máte podle navigace vydat.

Baterie v Sunu Bandu mi vydrží týden, když používám sonar pro detekci překážek standardním způsobem. Tím myslím, že ho nemám aktivní neustále, ale jen v případech, kdy vyloženě uvítám jeho pomoc při orientaci. Podle oficiálních podkladů není náramek vodotěsný. Rozhodně bych jej nebral do bazénu, do sprchy a ani nezkoušel potápění. Umývám si s ním běžně ruce a i když bývá celkem mokrý, zatím stále úspěšně funguje. To platí i pro používání v dešti. Přesto ale s vodou u náramku raději moc neexperimentujte.

Co Sunu Bandu vyloženě vadí a kde vám rozhodně nepomůže, je detekování obrubníků, nakloněných rovin, nerovnosti podlahy, schodiště a pohybující se drobné předměty.

Nepočítejte s tím, že vám správně detekuje jedoucí vozidla. V tomhle případě dejte raději na svoji intuici a sluch jako dřív. Podle oficiálních podkladů není náramek k detekování pohybujících se objektů určen.

Zklamat vás může též v oblasti dalších ultrazvukových zařízení například v nemocnici. Tyto přístroje mohou signál snímače sonaru rušit.

 

Oficiální zvláštní kompenzační pomůcka

Náramek Sunu Band je speciálně navržen pro osoby se zrakovým znevýhodněním. Lze tento produkt oficiálně řadit do kategorie zvláštních kompenzačních pomůcek. Konkrétně do oblasti elektronické orientační pomůcky.

Náramek je možné zakoupit samostatně, ale protože bez mobilní aplikace je razantně omezován, není problém jej zařadit k chytrému mobilnímu telefonu. iPhone nebo Android. V takovém případě se stane součástí Multifunkční elektronické komunikační pomůcky a žadateli bude dodán společně s vybraným mobilním telefonem.

Více podrobností zjistíte na oficiálním webu českého hlavního distributora GiebHelp servis s.r.o.

Karel Giebisch

 

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.