Charcot-Marie-Toothova choroba – CMT

02.11.2012 10:54

Onemocnění Charcot-Marie-Tooth patří mezi nervosvalová onemocnění. Název CMT choroba nebo HMSN neoznačuje jedinou chorobu, ale skupinu dědičných onemocnění, jejichž hlavními příznaky jsou slabost končetinového svalstva, která začíná zpravidla na dolních končetinách (později většinou postihuje i horních končetiny), atrofie svalstva a porucha citlivosti. Více naleznete v článku o tomto onemocnění.