Centrum denních služeb Pražského spolku neslyšících

28.05.2008 19:23
Centrum poskytuje služby pro sluchově postižené, převážně neslyšící -  kromě základního poradenství jsou to aktivizační, vzdělávací činnosti,  terapeutické nácviky s kompenzačními pomůckami a zejména tlumočnické služby pro neslyšící. Klienti se mohou stát členy Pražského spolku neslyšících nebo se jen zúčastňovat zájmových, kulturních či sportovních aktivit.
Klíčová slova: