Centrum cystické fibrózy

04.12.2012 23:03

Centrum pro diagnostiku a léčbu cystické fibrózy bylo vytvořeno v r.1997 ve FN Motol funkčním spojením specializovaných částí 2. dětské kliniky a Ústavu biologie a lékařské genetiky FN Motol a UK 2. LF, které svou dlouholetou spoluprací, odborným, personálním a metodickým vybavením poskytují komplexní služby rodinám dětí postižených CF na základě nejnovějších znalostí lékařské genetiky a klinické medicíny. Jeho molekulárně genetická laboratoř provádí vyšetření mutací genu CFTR u pacientů s CF, jejich rodičů a všech příbuzných, vyšetřuje suché kapky krve v rámci novorozeneckého screeningu CF, zajišťuje odborné genetické poradenství pro postižené a jejich rodiny.

Klíčová slova: