Centra léčby bolesti

03.11.2008 21:54
Web Mamma Help přináší interaktivní mapu center léčby bolesti v ČR. Bolest velmi často provází onkologické onemocnění. Dostupnými léčebnými postupy je v dnešní době možné nádorovou bolest zmírnit na dobře snesitelnou míru u 95 % pacientů.
Klíčová slova: