Cena VVZPO za publicistické práce

Díla na téma zdravotního postižení v kategorii televizní, rozhlasové a tiskové je možné přihlásit do 30. září 2017.

Propozice pro rok 2017 XXIV. ročníku Ceny VVZPO za publicistické práce  zaměřené na téma zdravotního postižení

 

1. Pro rok 2017 se vyhlašují 3 soutěžní kategorie Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení:

a)   televizní (přihlásit lze díla vysílaná v televizi nebo jinak veřejně publikovaná, např. prostřednictvím internetu, kina apod.);

b)   rozhlasová (přihlásit lze díla vysílaná v rozhlase nebo uveřejněná prostřednictvím internetu);

c)   tisková (přihlásit lze písemná díla veřejně publikovaná tiskem nebo prostřednictvím internetu).

Cena se uděluje za publicistické dílo, které nejlépe popularizuje oblast života osob se zdravotním postižením a příznivě ovlivňuje postoj veřejnosti k těmto osobám. Přijímána je původní česká tvorba.

 

2. Přihlásit lze dílo publikované od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017.

 

3. Dílo se přihlašuje do soutěže na sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 do 30. 9. 2017. Pro dodržení termínu je rozhodující datum podání na poštovním úřadě nebo v podatelně Úřadu vlády ČR.

Dílo se předkládá ve 3 kopiích (televizní na DVD, rozhlasové na CD, tiskové v tištěné podobě), z nichž dvě budou autorům vráceny po ukončení soutěže.

V případě děl, která byla publikována na internetu či elektronicky, je možné je zaslat na email novakova.petra@vlada.cz. Přihláška musí obsahovat název díla, jméno autora (kolektivu), údaje, kde a kdy bylo dílo zveřejněno, pokud bylo dílo uveřejněno prostřednictvím internetu, musí být uveden i odkaz na URL adresu. Přihlášku může předložit autor sám nebo libovolná fyzická či právnická osoba se souhlasem autora, který musí být k přihlášce přiložen. Do soutěže budou přijaty od každého autora (kolektivu) maximálně 3 práce v každé z kategorií.

 

4. Nejlepší díla vybere nezávislá porota.

 

5. Ve všech třech kategoriích se uděluje 1., 2. a 3. cena, případně čestné uznání.

 

6. Ceny autorům uděluje předseda vlády České republiky – předseda Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

 

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.