Cena kvality v sociální péči – desátý ročník představil vítěze

V jubilejním desátém ročníku Ceny kvality v sociální péči, jejímž organizátorem je odborný časopis Ošetřovatelská péče, zvítězili v jednotlivých kategoriích Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10 - Domov se zvláštním režimem Zvonková, Charitní pečovatelská služba Blansko,  Domov bez zámku, p.o., Domov letokruhy, p.o., a PhDr. Robert Huneš, ředitel Hospicu Sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích a prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Dalších 7 pracovníků získalo Cenu sympatie. 

 

Projekt, nad nímž převzala záštitu první dáma, paní Ivana Zemanová, se snaží přispět ke zvýšení společenské prestiže a uznání profesí spojených se sociálními službami a zároveň poděkovat v důstojném prostředí Senátu ČR profesionálům z oboru, a to nejen z řad managementu.

 

 

Představujeme letošní vítěze v jednotlivých kategoriích

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY

 

  1. subkategorie pobytové služby pro seniory

CENTRUM SOCIÁLNÍ A OŠETŘOVATELSKÉ POMOCI V PRAZE 10, DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM ZVONKOVÁ

 

Vítězem této kategorie se stalo zařízení, které patří svou kapacitou k větším rezidenčním poskytovatelům sociálních služeb, registrováno má více služeb, v hodnocení se hodnotitelé zaměřili na úsek se zvláštním režimem. Zařízení velmi šikovně a s minimálními prostředky adaptovalo interiéry uživatelsky přívětivým způsobem. S lehčí nadsázkou lze říct, že svoji terapeutickou roli v reminiscenci hrají např. i nostalgické kusy oblečení na zdech chodeb. Hodnotitelé oceňují osobní styl jednotného oblečení a označení pracovníků křestními jmény i genius loci, který se kolektivu pracovníků podařilo uprostřed sídliště ve velmi exponované části Prahy vytvořit.

 

 

  1. subkategorie terénní sociální služby pro seniory

Charitní pečovatelská služba blansko

 

Členitý, náročný hornatý terén s obcemi, které jsou zejména v zimních měsících těžko dostupné, je velkou manažerskou výzvou. Vítězi kategorie se daří maximalizovat efektivitu péče volbou pečovatelek z blízkého okolí. Osobní rozvoj pracovníků je řešen s ohledem na vytíženost pečovatelek velmi příjemným způsobem ve volné dny i v sobotu a mnoho pracovnic jej považuje i za společenské setkání. Zařízení vyniká stmeleným kolektivem, kde implementace standardů sociálních služeb je chápána jako zcela samozřejmý kontinuální proces.

 

 

 

 

 

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

 Domov bez zámku, p.o.

 

Vítězné zařízení je výjimečné již tím, že je v České republice jedním z prvních, které prošlo transformací. Integrace uživatelů a rozmanitost aktivit, kterým se uživatelé mohou věnovat, sahá od speciálních arteterapeutických disciplín, keramiky až po reálnou integraci formou práce v kavárně. Kromě uživatelsky příjemného prostředí chráněného bydlení hodnotitelé na zařízení oceňují skvělou práci v public relations a fundraisingu a velké propojení s komunitou i zapojení veřejnosti do svých aktivit, například účastí na benefičním koncertu.  

 

 

CENA ČASOPISU OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

 Domov letokruhy, p.o.

 

Oceněné zařízení v tom nejlepším slova smyslu naplňuje samotnou podstatu kvality sociálních služeb, a sice fakt, že kvalita sociálních služeb je především v absolutním pochopení a nadšení pro vše, co dělá uživatelům opravdový domov, ve ztotožnění a vášnivé implementaci všech nových trendů aktivizace uživatelů a především ve velkém respektu k jejich výjimečnosti.  Zařízení v blízké době čeká stavební rekonstrukce, která objektivně vylepší podmínky ubytování, ale již teď je to vysoce specializované zařízení pro uživatele trpící Alzheimerovou nemocí s vynikající péčí a stmeleným, velmi profesionálním kolektivem.

 

 

KATEGORIE OSOBNOST ROKU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PhDr. Robert Huneš, ředitel Hospicu Sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích a prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Svou osvětovou i odbornou publikační prací v desítkách knih, přednáškách a odborných sděleních se věnuje hospicové problematice, boji proti eutanázii, bioetickým otázkám a nebojí se ani úvah o sdělování pravdy nevyléčitelně nemocnému. Je neúnavným bojovníkem za práva nevyléčitelně nemocných.  Velmi významná je i jeho pedagogická činnost, kdy k doprovázení a péči o nemocné vychovává nové generace a inspiruje i své profesní kolegy.  Doktor Huneš se významně zasloužil o upevnění hospicové péče v našem legislativním systému.

 

CENA SYMPATIE

 

Vojtěch Zábranský, správce v Domově pro seniory sv. Jiří Plzeň

Pan Zábranský se o svůj domov stará již 12 let. Umí spravit snad vše, co se porouchá. Je doslova duší domova, má úzký vztah ke kolegům i uživatelům. Moderuje, vtipně glosuje různé akce a nezkazí žádnou zábavu.

 

Taťána Nešporová, aktivizační pracovnice Ústavu sociální péče Hrádek

Pracovala 6 let v pozici výchovné – nepedagogické pracovnice zařízení sociálních služeb. Velkým přínosem pro uživatele byla její znalost konceptu bazální stimulace, kterou dokázala vždy pečlivě uzpůsobit potřebám klienta. Paní Nešporová z vážných zdravotních důvodů již ukončila svůj pracovní poměr, ale klientům i kolegyním velmi chybí.

 

Petra Petříková, aktivizační pracovnice Farní charity Beroun

Paní Petříková zastává jednu z nejtěžších pozic v pracovním týmu jako aktivizační pracovnice domova se zvláštním režimem a stacionáře pro seniory trpící poruchami paměti. Petra Petříková je kreativní, precizní, promýšlí vše, co dělá, a věci dotahuje do konce. Je nevyčerpatelnou studnicí nápadů, umí zužitkovat snad každý materiál a vymyslet vše tak, aby se klienti služeb mohli zapojit do všech aktivit. Umí lidi, se kterými pracuje, do programu motivovat a být oporou pracovnímu týmu.  I přes náročnou pozici nikdy neztrácí smysl pro humor, trpělivost a laskavý přístup.
 

Zdeňka Kozlová, pracovnice v sociálních službách Domovinka Plzeň

Pro paní Kozlovou je charakteristická absolutní spolehlivost, pečlivost, aktivní přístup k vykonávané práci a obrovská ochota podílet se na vzdělávání budoucích generací pečovatelů a pečovatelek. Její osobní přístup ke klientům je také výjimečný. Má obrovskou schopnost empatie a talent odhadnout, jaký typ jednání na daného uživatele zabírá. Klienti, které má svěřené do péče v den kdy slouží, doslova „rozkvetou“.

           

Jarmila Tatarková, pracovnice v přímé obslužné péči v Domově pro seniory Havířov

Paní Tatarková má lidský přístup k uživatelům, práci bere velmi poctivě a zodpovědně, důvěřuje svým zkušenostem a neustále se zdokonaluje. Přípravě aktivizačních činností pro uživatele se věnuje opravdu naplno, do práce s uživateli vnáší lidskost, velký klid a pohodu. 

           

Anna Kálová, vedoucí Charitní pečovatelské služby Blansko

Tato dáma je jemná, klidná a rozvážná, ale důrazná, pokud jde o důležité záležitosti, paní Kálová je velkou oporou svému kolektivu. Bez nadsázky lze říct, že je nejen nadřízenou, ale především chápavou a podporující manažerkou.  

 

Kamila Molková, ředitelka Domova Letokruhy p.o.

V případě této dámy platí asi nejvíce francouzské rčení: „cherchez la femme“, neboli „za vším hledej ženu“. Vytvořila nadšený kolektiv spolupracovníků, od manažerských pozic až po pracovnice kuchyně. Fingerfood doladěný do detailu, výběr jídel formou tabletu, každý pracovník domova proškolený na bazální stimulaci, kinestetická aktivizace, tréning paměti, až po tradiční lidové oblečení zvládnutá reminiscence – to vše vytváří pro své uživatele paní Molková. Je vždy o krok dál, vidí dopředu a neustále posouvá nejen své kolegy, ale i své vlastní limity. 

Olga Svobodová

 

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.