Brožura a CD-ROM „Hluchoslepí mezi námi“

22.04.2007 18:41

Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé vydalo na sklonku roku 2003 brožuru „Hluchoslepí mezi námi“, která přinásí základní všeobecné informace z historie i ze současnosti z oblasti péče, služeb a potřeb hluchoslepých. Na webu LORM je k dispozici ke stažení brožura ve formátu pdf a obsah CD-ROM ke stažení i k prohlížení, a to v aktualizované podobě z počátku roku 2008.

Klíčová slova: