Boris Dvořáček a kol.: Nová koncepce e-Handicap

23.07.2014 15:16

Příspěvek představuje nový koncept podpory osob se zdravotním postižením a starších lidí v prostředí domova, který se snaží péči usnadnit především tím, že zvyšuje samostatnost klientů.

NOVÁ KONCEPCE E-HANDICAP
 
Daniel NOVÁK1, Olga ŠTĚPÁNKOVÁ1,Adéla KOLOUCHOVÁ2,
Boris DVOŘÁČEK2
1České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
2ProDeep, o.s.
 
 
Anotace: Tento příspěvek představuje nový koncept podpory osob se zdravotním postižením a starších lidí v prostředí domova, který se snaží péči usnadnit především tím, že zvyšuje samostatnost klientů.
 
Úvod
 
Dlouhověkost a úroveň lékařské péče je dnes ukazatelem civilizovanosti země. Zvyšující se životní úroveň, současná medicína a péče o vlastní zdraví jsou kreditem naší doby. Synergickým efektem jsou specifické zdravotní a sociální problémy, kvůli nimž se člověk může stát závislým na pomoci svého okolí. Zabezpečení nutné péče pak mnohdy výrazně mění vztahy a úlohy jednotlivých členů rodiny či komunity. Tento příspěvek představuje nový koncept podpory osob se zdravotním postižením a starších lidí v prostředí domova, který se snaží péči usnadnit především tím, že zvyšuje samostatnost klientů.
 
Celý program je zastřešen např. evropskými projekty OLDES: Older People's e-services at home (www.oldes.eu), SPES: Support Patients through E-services Solutions a MAS: Nanoelectronics for Mobile Ambient Assisted Living Systems. Cílem koncepce je vývoj nízkonákladového systému, který by usnadnil
a obohatil život nejenom osamělým seniorům. Systém se skládá ze dvou hlavních částí: monitorovací
a informační, komunikační (zábavné). Monitorovací modul sleduje základní fyziologické parametry, zatímco informační (zábavní) modul poskytuje sociální kontakt a rozptýlení prostřednictvím tématických kanálů
a zájmových fór, které jsou řízeny animátory. Vývoj a testování navržené koncepce e-handicap je tématem čtyř pilotních studií: studie handicapovaných osob v Brně, studie demetních pacientů ve Vídni, studie pacientů trpících respiračními problémy ve Ferrara a sociální exkluze seniorů v Košicích.
 
Metodika
 
Soustředíme se na podrobnější popis prvního pilotního projektu v Brně. Realizační tým využije služeb dispečerského pracoviště BigHelp v Brně. Tento dispečink disponuje asistivními technologiemi, které umožňují monitoring polohy, pohybu, zdravotních funkcí (tep, tlak) klientů. Pracoviště BigHelp je technologicky schopno poskytnout vzdálenou správu automatizovaných systémů například domácností.
 
V rámci projektu budou poskytovány konzultace v rozsahu registrovaných sociálních služeb - aktivizačních pro seniory a zdravotně postižené osoby a v oblasti komunikačních služeb, vzdělávání, sociální
a pracovní integrace. Na 40 klientech z ČR, s převažujícím zaměřením na území města Brna,  se pilotně ověří služby prostřednictvím snímačů a detektorů.
 
Široká veřejnost včetně klientů nemusí být gramotná v oblasti asistivních pomůcek a služeb monitoringů, e-zdravotnictví. Před pilotním ověřením systému bude proto nutné klienty informovat, motivovat, ale zejména naučit používat asistivní pomůcky. Předpokládáme minimálně oslovení 200 klientů, z nichž následně bude vybráno 40 klientů pro pilotní ověření. Na základě analýzy a specifických potřeb domácnosti klienta budou individuálně vybrány a nasazeny specifické periferie jako jsou identifikační náramky pro dezorientované klienty, monitoring zdravotních funkcí (zejména u pacientů s diagnózou diabetes mellitus
2. typu), identifikace nebezpečných náklonů, lokální dálkové ovládání domácnosti, dohled nad jejich provozem (okna, dveře, spotřebiče...) .
 
Každá z těchto periférií je v současné době postavena na komunikaci GSM, a to v datovém toku GPRS na základě internetového připojení, tak i SMS. Takto je zajištěn oboustranný přenos se zpětnou komunikací, dálkové nastavení periférií a nouzové ovládání z centrálního dispečinku přes GSM bránu. Tato komunikace není závislá na stavu centrálního vysílání z okruhu klienta, naopak v nouzových stavech je možné samostatně ovládat jednotku automatizace domácnosti, dohledovou jednotku ortopedického vozíku, jakož i centrální odpojení domácnosti od el. sítě. Osobní a mobilní jednotka GPS navíc umožňuje hlasovou komunikaci bez nutnosti aktivace klientem z dohledového pracoviště. Systém umožňuje zařazení do centrální bytové ovládací jednotky klienta. Klientovi bude zapůjčeno technické vybavení, včetně služeb přenosu dat. Cílem projektu bude integrace několika zmíněných druhů komunikace pomocí tzv. agregátoru – nízkonákladového zařízení pro sběr dat a jejich poslání do kontaktního (call)-centra, jehož úkolem je včas rozpoznat případné problémy nebo obtíže klienta
a pomoci při jejich řešení (radou či přímým zásahem v případě potřeby).
 
Dalším cílem je monitorování vybraných typů pacientů (např. pacienti se závažnými metabolickými poruchami). Zde hodláme využít zkušenosti získané v právě úspěšně zakončeném projektu OLDES, kde jsme se soustředili na vývoj aplikace pro pacienty s diabetem 2. typu [2], jejichž stav byl monitorován na základě měření hladiny krevního cukru, krevního tlaku a hmotnosti. Budou-li detekovány signifikantní změny ve zvolených základních fyziologických veličinách, na základě predikční analýzy budou pacienti či jejich ošetřující zdravotní služba informováni o nutných akcích (např. doporučení úpravy medikace). Pacienti budou komunikovat s přátelským uživatelským rozhraním v podobě dálkového ovladače televize. Pokud systém zpozoruje cokoliv nezvyklého v monitorovaných signálech či v komunikaci uživatele, např. výrazně dlouhou pomlku v interakci s uživatelským rozhraním, upozorní kontaktní centrum a operátor centra zvolí vhodný způsob reakce, např. uvědomí příslušného lékaře na pohotovosti.
 
Dále bude připraven například i dietní modul, který bude vyhodnocovat údaje poskytnuté interaktivní osobní váhou a nabízet doporučení pro individuální dietní plán. Jeho příprava bude podpořena i prostřednictvím dalších upřesňujících údajů o konzumovaném jídle, např. s využitím „chytré váhy“ nebo prostřednictvím výběru konzumovaného jídla na obrazovce. Tímto způsobem bude sledován jídelníček pacienta z dlouhodobého hlediska a společně se sledováním hladiny cukru v krvi přispěje k lepší kompenzaci cukrovky.
 
Závěr
 
Jsme přesvědčeni, že současné technologie mohou výrazně usnadnit ústavní i domácí péči o některé typy klientů tím, že budou vznikat nová integrovaná řešení, která zvýší jejich soběstačnost a sníží jejich sociální izolaci. Právě taková řešení jsou cílem dispečinku BigHelp a jsou výstupem projektu SPES, který hodlá realizovat uživatelsky přívětivý „plug and play“ systém s několika vrstvami, které se liší cenou a vybavením, jejichž volba bude prováděna na základě profilu uživatele:
 
  • Základní vrstva založená na nízkonákladové agregační stanici
  • Je určena pro všechny seniory a osoby se zdravotním postižením a obsahuje moduly komunikační
    a tele-společník.
  • Monitorovací vrstva vybavená jednoduchými senzory (např. měření okolní teploty), které umožní dynamicky a individuálně reagovat na lokální změny v rámci běžných a častých situací (např. periody tropických vln v průběhu léta).
  • Monitorovací vrstva vybavená fyziologickými senzory. Osazení této vrstvy je individuální a je závislé na zdravotním stavu uživatele.

Komentáře

Myslím, že práce pana Dvořáčka a Adély Kolouchové jsou velice přínosné pro osoby se specifickými potřebami a těmito projekty pomáhají lidem.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.