Bilingvální mateřská škola Pipan

19.02.2007 22:16

Školu v Holečkově ulici v Praze mohou navštěvovat děti neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé, děti s kochleárním implantátem, s kombinovaným postižením, jejich slyšící sourozenci, kamarádi a děti, které potřebují malý kolektiv a individuální přístup. Věková hranice je od tří do osmi let. Před dosažením tří let věku dítěte mohou rodiče využívat programy školy pro rodiče s dětmi.