Bezlepkové výrobky - vyhovující

12.06.2014 23:16

Databáze byla vytvořena na základě projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství ČR QD1023 „Analýza glutenu (lepku) a kvalita bezlepkových potravin a surovin“. Koordinátorem projektu byl Výzkumný ústav potravinářský Praha. V databázi jsou výrobky uváděny abecedně podle obchodního názvu používaného výrobcem (dovozcem či distributorem). Databáze je průběžně doplňována (testováno v r. 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 a 2002). Stránka obsahuje také odkaz na přehled nevyhovujících výrobků, kterých je však v databázi pouze několik.