Bezbariérová doprava

10.08.2011 15:24

Kniha Jaroslava Matušky je určena všem zájemcům o problematiku bezbariérově přístupné veřejné dopravy, a to nejen z pohledu architektonických bariér, ale také z hlediska přepravně-technologického. Přináší souhrn praktických požadavků i teoretických poznatků o bezbariérovém prostředí pozemních komunikací, železničních nástupišť, zastávek veřejné dopravy, odbavovacích hal, vozidel veřejné dopravy, informačních a orientačních systémů i technologii přepravy. Při formulování požadavků na elementární prvky uvedených dopravních staveb, vozidel, informačních systémů a dalšího prostředí vycházel autor z platných právních předpisů, českých technických norem, příp. některých dalších technických podkladů (vzorové listy, technické návody, technické specifikace aj.).

Knihu lze objednat na https://e-shop.upce.cz/ nebo zakoupit přímo v Prodejně skript v areálu
univerzitního kampusu v Pardubicích - Stavařově.

Klíčová slova: