Augustin pomáhá studentům se specifickými potřebami

A zve na den otevřených dveří Univerzity Hradec Králové 12. a 13. ledna 2018.

Univerzita Hradec Králové má během své doby existence bohaté zkušenosti se zajištěním podpory při studiu osobám s určitým typem postižení, onemocnění či jiným handicapem. Právě těmto studentům, ale i uchazečům, poskytuje podporu Poradenské centrum – sekce Podpory studentů se specifickými potřebami Augustin.

Nabízíme podporu studentům se specifickými potřebami, a to ve všech fázích studia na UHK: jak studentům během celého studia – během přednášek, seminářů, zápočtů, zkoušek, závěrečných zkoušek, tak i zájemcům a uchazečům u přípravných kurzů a u přijímacího řízení.

Poskytujeme různá servisní opatření dle konkrétního typu postižení či jiného omezení: pro osoby se zrakovým postižením zprostředkováváme např. prostorovou orientaci, digitalizaci studijní literatury.

Pro osoby sluchově postižené zajišťujeme např. tlumočení do znakového jazyka, přepisovatelský servis atp.

Pro osoby s pohybovým postižením pak zajišťujeme bezbariérovost či osobní a studijní asistenci.

Dalším okruhem cílových osob jsou lidé se specifickou poruchou učení (SPU), pro které je pravidelně pořádán kurz, jenž napomáhá pozitivně řešit obtíže, které se SPU souvisejí – jedná se především o osvojování vhodných učebních strategií a strategií při práci s textem.

Sekce Augustin též nabízí podporu studentům s psychickým či jiným chronickým somatickým onemocněním například v podobě časové kompenzace.

Snažíme se nejen o nízkoprahovost služeb, ale i prostor, většina objektů univerzity je bezbariérová. Jde např. o prostorné výtahy, hlasové majáčky, kontrastní vodící linie, označení v Braillově bodovém písmu, tyflografické plány budov, vybavení indukční smyčkou, vyhrazené parkovací plochy pro osoby zdravotně postižené.

Univerzita Hradec Králové nabízí širokou škálu oborů, ať už ve formě prezenčního nebo kombinovaného studia. Kompletní nabídku oborů všech fakult naleznete na www.uhk.cz.

Pokud se chcete dozvědět více o univerzitě a jednotlivých oborech (s ohledem na Vaše specifické potřeby), přijďte na Den otevřených dveří, který se koná 12. a 13. ledna 2018, kde Vám rádi poskytneme bližší informace.

 

Nikola Vodičková

Michaela Zmátlíková

https://www.uhk.cz/augustin

 

 

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.