Asociace pracovníků Speciálně pedagogických center

27.12.2006 21:01

Stránky asociace obsahují adresář Speciálně pedagogických center členěný podle krajů. Speciálně pedagogická centra (SPC) jsou poradenská zařízení, která poskytují služby klientům se zdravotním postižením: kombinovanými vadami, mentálním postižením, poruchou autistického spektra, vadou řeči, tělesným postižením, vadou sluchu, vadou zraku.

Klíčová slova: