Andrea Rakušanová: Internet a můj handicap

04.01.2007 6:49

Jmenuji se Andrea a pracuji jako operátorka InternetPoradny. Už tento samotný název napovídá, že se z internetem denně setkávám. Mé zdravotní postižení je spastická forma DMO, díky níž mám potíže při komunikaci, s chůzí a i mé ruce jsou těžce postižené. Vystudovala jsem gymnázium pro lidi s tělesným postižením v Bratislavě. V dvouleté době po studiu, kterou jsem strávila doma jsem si udělala korespondenční kurz účetnictví. Přiznám se, že mi tato práce moc k srdci nepřirostla, díky ní jsem se ale seznámila s mým prvním počitačem a začala jsem využívat všech jeho výhod. Jinou možnost pracovního uplatnění a seberealizace jsem tehdy neviděla.

Za nějaký čas jsem se rozhodla přihlásit se k dennímu studiu na VOŠ Caritas v Olomouci se zaměřením charitní a sociální práce, díky němuž jsem si rozšířila kvalifikaci a tím i možnost seberealizace. Sociální práce je především práce s lidmi. S klienty s různými problémy, který sebou přináší život. Věděla jsem, že mám potíže s výslovností a že pracovat přímo s lidmi by bylo pro mě problematičtější. Svou práci jsem si představovala někde v kanceláři sociálního zařízení, kde budu pracovat třeba jako administrátor, vést evidenci klientů a podobně. Právě díky internetu jsem se administrativní pracovnicí nestala. Příležitostí se pro mě stal začínající projekt InternetPoradny, jež se připravoval právě v době, kdy jsem končila poslední rok studia a připravovala jsem se ke státním zkouškám. Pro  práci operátora hledali člověka se zdravotním postižením. Tím jsem se dostala k dosavadní práci a  mezi studenty, s kterými jsem školu končila, jsem možná paradoxně patřila mezi ty, kdo už své budoucí pracovní místo mají.

 InternetPoradna je bezplatný informační a diskusní server, kam si lidé se zdravotním postižením, s psychosociálními problémy nebo jejich blízcí mohou napsat své dotazy a na ty jim odpoví kvalifikování odborníci (sociální pracovníci, psychologové, lékaři,...). Spolupracujeme také s občanskými poradnami, takže se na nás obracejí  lidé, kteří nemají žádné postižení, ptají se na řešení své sociální situace, na různé občanskoprávní spory. Má práce operátorky je takovým pojítkem mezi klienty hledajíci radu a „odbornými redaktory“, kteří na dotazy odpovídají. Jejím předpokladem je orientace v problémech, s kterými se nám tazatelé svěřují, schopnost adresovat dotazy na konkrétní odborníky.

Při třídění došlých dotazů nejdříve každý z nich pečlivě pročítám, mažu všechny osobní údaje podle kterých by mohl být tazatel identifikován, a poté jej zařadím vhodnému redaktorovi. Redaktoři si sami přesně určí oblast témat na něž chtějí odpovídat i jejich frekvenci a podle toho jim dotazy přeposílám. Na stránkách odpovídají zdarma – jako dobrovolníci. Redaktorů je v současné době asi 190. Jsem jim k dispozici potřebují-li připomenout přihlašovací jméno a heslo, mají-li technický problém s přihlašováním se na stránky nebo pokud odmítnou některý z přiřazených dotazů. Komunikace mezi námi probíhá formou e-mailů, čímž zcela padají jakékoliv bariéry vyplývající z mého postižení.

Bez internetu bych se svým postižením nemohla dělat tak kvalifikovanou práci v sociální oblasti a pokud ano bylo by to pro mě velmi obtížné. Nemusím pomáhat jen lidem s postižením, na co jsem se při studiu sociální práce nejvíce zaměřovala, jak to někdy bývá u studentů se zdravotními problémy, ale mám kontakt také s klienty bez zdravotního handicapu. Moje pozice v InternetPoradně je pro mne bezpochyby místem "šitým na míru". Děkuji tímto svým kolegům za týmovou podporu a přeji všem lidem s postižením, aby také našli zaměstnání, jež bude zodpovídat nejen jejich kvalifikaci, ale také jejich individuálním možnostem.