Akutní koronární syndromy

30.11.2008 15:33
Autorem doporučeného postupu je prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. Definice zahrnuje všechny nemocné se suspektní nebo známou ischemickou chorobou srdeční, u kterých se manifestuje v klidu bolest na hrudníku typu anginy pectoris, nebo se bolest objevuje v častější frekvenci, větší intenzitě a/nebo v delším trvání než tomu bylo dříve. Zvláštní skupinu představují nemocní, u kterých se bolest na hrudníku objevuje poprvé.