Akord

25.02.2007 18:35

Denní stacionář v Praze 2 je určen pro lidi ve věku od 6 do 45 let s mentálním postižením a kombinovanými vadami, kteří potřebují pravidelnou podporu druhé osoby. Klientům nabízí smysluplně trávený denní pobyt ve všední dny od 7 do 17 hodin s pestrým individuálním a skupinovým programem a zajištěnou osobní asistencí v péči o sebe. Dále poskytuje služby: komunitní centrum, rehabilitační péče (i pro veřejnost), vzdělávání - individuální programy, arteterapie, muzikoterapie a ergoterapie, respitní péče - škola v přírodě.

Klíčová slova: