AIDS server

01.04.2013 21:38

AIDS Server je dlouhodobý projekt českého on-line informačního zdroje o problematice HIV/AIDS. Zahájen byl v roce 1997 a rozšiřuje a přepracovává se v nepravidelných intervalech. Má samostatnou sekci novinek a aktualit především ze světa, dále blog o problematice HIV a AIDS a rozsáhlou on-line publikaci AIDS - Fakta a naděje.

Klíčová slova: