ABATOP

01.04.2013 21:22

Občanské sdružení ABATOP je křesťanské sdružení, které napomáhá a působí v prevenci sociálně patologických jevů. Zabývá se vzděláváním a vyučováním o nemoci AIDS, sexu, lásce, věrnosti a zdravém životním stylu. V přednáškách na školách oslovili lektoři více než 500 tisíc studentů.

Klíčová slova: