Aktuálně

07.12.2016 17:17

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) a Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) se stali partnery, kteří budou společně rozvíjet fundraisingový projekt NFOZP s názvem Srdcerváči. Chtějí pomocí lidem se zdravotním postižením vést samostatný život, proto spouštějíí průzkum, který může přinést nové finanční produkty na míru lidem se zdravotním postižením. Dotazník, který je naprosto anonymní, může vyplnit veřejnost do 15. 2. 2017. 

05.12.2016 21:08

Od 1. ledna 2017 může být ohroženo několik tisíc pracovních míst osob se zdravotním postižením. Proč? Může za to nepochopitelné zpoždění projednání a schválení dílčí novely zákona o zaměstnanosti. „Novela je v parlamentu od září, nechápeme, proč si ministerstvo práce a sociálních věcí není schopno zajistit její včasné projednání,“ uvedl předseda NRZP ČR Václav Krása na tiskové konferenci „Zabraňme ohrožení pracovních míst osob se zdravotním postižením“, konané dne 1. prosince 2016 v Praze.

Cena Nadace Vodafone Rafael: 200 000 korun pro neziskovku

05.12.2016 14:47

Na dnešní tiskové konferenci v Praze byl vyhlášen již třetí ročník Ceny Nadace Vodafone Rafael, která oceňuje neziskové organizace, které příkladně využívají informační a komunikační technologie ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením. S Cenou je spojená finanční odměna 200 000 korun. Současně byla vyhlášena literární soutěž Internet a můj hendikep. Obě ocenění budou vyhlášena na již 17. ročníku konference INSPO o informačních a komunikačních technologiích pro osoby se specifickými potřebami. Ta se uskuteční 25. března 2017 v Kongresovém centru Praha.

Průzkum k novele zákona o rozhlasovém a televizním vysílání

04.12.2016 9:37

Návrh novely zákona o televizním vysílání obsahuje povinnost pro komerční televize (Nova, Prima, Barrandov) titulkovat na všech svých kanálech (např. Nova Cinema, Prima ZOOM aj.). Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) usiluje o to, aby na každém kanále komerčních televizí měli nejméně 15 % a více skrytých titulků. Přínosem bude celkové zvýšení v souhrnu všech kanálů, i když na hlavním kanále TV Nova jich bude trochu méně, než dosud. Bude jich ale více na dalších vysílacích kanálech. Jaký je názor televizních diváků se sluchovým postižením? Na to se ASNEP ptá pomocí dotazníku.

Do 2. kola Laboratoře Nadace Vodafone postoupilo 10 projektů

02.12.2016 15:39

Speciální aplikace pro nemocné cystickou fibrózou či Alzheimerovou chorobou, nízkoprahové řešení, které zpřístupňuje informační a komunikační technologie lidem s tělesným postižením, IoT řešení pro komunikaci se záchrannou službou, dále pak aplikace pro monitoring stop velkých šelem, měření individuální ekologické stopy, zkvalitnění obsahu českých médií a speciální česko-anglický slovník. To jsou některá témata deseti projektů, které se probojovaly do druhé části akceleračního programu Laboratoř Nadace Vodafone. Díky tomu získávají čtyři měsíce na realizaci projektů, a to za intenzivní podpory mentorů a konzultantů akceleračního programu.  

02.12.2016 9:28

Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. V roce 2017 na něj vznikne nárok lidem, kteří v příštím roce dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 33 let. Žádost o důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. S žadatelem o důchod ji sepíší odborníci na okresní (v Praze Pražské,  v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště. 

25.11.2016 16:23

Povinnost vést elektronickou evidenci tržeb (EET) se bude vztahovat i na řadu neziskových organizací. Oblast účetnictví a daní je však u neziskovek v současné době už značně nepřehledná a zanedbaná, proto zde i EET vyvolává řadu otázek. Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) proto uspořádala pro své členy i další zájemce z řad neziskovek diskuzní workshop, na který přizvala zástupce Ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství a další odborníky. Společně debatovali o povinnostech, které na neziskovky dopadnou.

16.11.2016 11:41

Městský soud v Praze rozhodl 15. listopadu 2016 ve prospěch Fokus Praha. Pokud Ministerstvo práce a sociálních věcí nepodá proti rozsudku kasační stížnost, tak Úřad práce vyplatí Fokusu Praha 2,3 milionu korun, které mu v roce 2013 odepřel.

Konto Bariéry zahájí ve středu 16. listopadu Aukční salon výtvarníků

15.11.2016 18:27

Již 13. aukčního salonu výtvarníků se letos účastní 388 autorů, kteří Kontu Bariéry darovali 448 uměleckých děl. Vernisáž výstavy proběhne 16. listopadu v 17:00 v Křížové chodbě Karolina UK na Ovocném trhu v Praze. Ovocný. Aukce se bude konat v neděli 4. prosince. Výnos z charitativní aukce současného českého umění opět poslouží na financování stipendií pro studenty středních a vysokých škol s těžkým postižením. 

Stránky