Aktuálně

Online přepis nově v Pardubické nemocnici

04.10.2015 14:19

Sociální podnik Transkript online ve spolupráci s Pardubickou nemocnicí zavádí službu eScribe, online přepis řeči na dálku. Pacienti se sluchovým postižením se tak v nemocnici snadno domluví nejen s lékařemm ale i s dalším personálem nemocnice.

02.10.2015 9:49

Už jen tři měsíce mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod na to, aby si zajistili jejich výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.

01.10.2015 18:25

Mezi veřejností na internetu a sociálních sítích kolují nepřesné a zavádějící informace týkající se výpočtu zákonné valorizace důchodů od ledna 2016. Ministerstvo práce a sociálních věcí se proto rozhodlo zveřejnit podrobný přehled, jak a proč byly důchody dle zákona o důchodovém pojištění spočteny. 

Tichá linka v novém kabátě

30.09.2015 10:46

Tichá linka je služba obecně prospěšné společnosti Tichý svět, která umožňuje neslyšícím telefonovat. Od 30. září organizace naplno rozjíždí nový systém spojení s linkou, a to prostřednictvím webové aplikace www.tichalinka.cz.

Ochránkyně žádá vládu o systémové řešení neregistrovaných zařízení

27.09.2015 19:31

Problém existence neregistrovaných zařízení pobytových sociálních služeb a špatného zacházení se seniory v nich nelze odstranit pouze represí, jestliže současně není dostupná legální alternativa. I kdyby úřady neregistrovaná zařízení sociálních služeb důsledně a úplně potlačily, není jasné, co by bylo s množstvím starých a nemocných lidí, kteří v nich nyní žijí, a jak by se zabránilo novému rozvoji těchto zařízení.

Příprava zákona o veřejném zdravotním pojištění vyvolává obavy

27.09.2015 19:27

Republikový výbor Národní rady osob se zdravotním postižením ČR vydal politické prohlášení, v němž informuje o tom, že s velkým znepokojením sleduje přípravu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kde dochází k radikální změně úhrady kompenzačních pomůcek a zdravotnických prostředků.

27.09.2015 11:13

Diagnózu G35 neboli roztroušenou sklerózu si ročně vyslechne přibližně tisíc lidí. Dvě třetiny registrovaných tvoří ženy, dvě třetiny mohou chodit do práce. Nemoc se u nich projevuje v průměru ve 30 letech. Vyplývá to z nejnovějších výsledků jediného celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou ReMuS.

Simultánní přepis – šance pro ohluchlé a nedoslýchavé osoby

18.09.2015 19:11

Ve společnosti je rozšířen mýtus, že každý, kdo neslyší, používá znakový jazyk. Není tomu tak, znakový jazyk zná a používá jen malá část osob se sluchovým postižením. Následující příspěvek u příležitosti zahájení Týdne komunikace osob se sluchovým postižením přibližuje simultánní přepis mluvené řeči, který je optimálním komunikačním systémem pro řádově početnější skupinu ohluchlých a těžce nedoslýchavých osob. 

Neziskovky po celém světě slaví dnes Mezinárodní den závětí. 180 milionů korun z majetku zemřelých připadlo loni státu

13.09.2015 16:21

Jen loni připadlo v České republice 180 milionů korun státu z majetku zemřelých, kteří neměli dědice. I tato statistika dovedla české neziskovky k tomu, že spolu s těmi zahraničními oslaví v neděli 13. září Mezinárodní den závětí. Chtějí lidem připomenout, že odkázat svůj majetek nebo jeho část neziskovým organizacím je jednoduchá možnost, jak podpořit dobrou věc.

 

Stránky