Aktuálně

Prohlášení RV NRZP ČR k přípravě novely zákona o sociálních službách

25.04.2016 18:16
Republikový výbor Národní rady osob se zdravotním postižením ČR vyjadřuje velké obavy s připravovaným návrhem tzv. velké novely zákona o sociálních službách. V novém pojetí zákona dochází k zásadní změně charakteru této zákonné normy. Novela by napříště měla zahrnovat i řešení sociálních situací v rodinách, kde se nejedná o ztrátu zdravotní soběstačnosti, ale o následky užívání návykových látek, rozpad rodiny a další podobné sociální problémy.
25.04.2016 16:55

Celkem 787 postihů za nedodržení léčebného režimu během trvání dočasné pracovní neschopnosti udělili pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) neukázněným pojištěncům, kteří byli na tzv. neschopence během prvního čtvrtletí roku 2016. Kontroloři vyrazili do terénu 40 997 krát, tzv. neschopenku v daném období vypsali lékaři pojištěncům v 450 715 případech.

Aplikace Včelka pomáhá učitelům na ZŠ individualizovat výuku čtení

21.04.2016 12:30

Klesající čtenářská gramotnost českých dětí je stále palčivým tématem. Náprava je však v prostředí inkluzivního školství velmi náročná vzhledem k obrovské variabilitě potřeb jednotlivých dětí. Výrazně pomoci může využití online aplikace Včelka, která se automaticky na míru přizpůsobí danému žákovi a ušetří tak učitelům i rodičům řadu starostí. Aby měli učitelé možnost vyzkoušet Včelku v klidu před začátkem nového školního roku, nabízí jí nyní tvůrci školám zdarma až do 1. září 2016.

19.04.2016 21:05

Praha je letos Evropským hlavním městem sportu a bude tak hostit netradiční sportovní manifest „Praha letí napříč handicapy.“ Do jediného větrného tunelu v České republice, simulujícího volný pád, se 25. dubna sjedou zástupci zdravotně postižených ze všech krajů republiky, aby společným létáním dokázali, že i s handicapem je možné dělat téměř cokoli. Třeba rozdat si to ve čtrnáctimetrovém skleněném tubusu s větrem o síle hurikánu!

Ztrácí se vám babička? Obrátit se na odborníky není selhání

19.04.2016 20:34

Pečovatelské centrum Praha 7 pomáhá již řadu let nejen nemocným seniorům, ale snaží se ulehčit život i jejich blízkým. Centrum nyní spouští neobvyklou kampaň. Jejím cílem je vysvětlit pečujícím, že obrátit se na odbornou pomoc není osobním selháním, ale jediným rozumným krokem, který může zachránit vztahy v rodině i kvalitu života pečujících. Akce se koná pod záštitou starosty městské části Praha 7 Jana Čižinského.

Ochránkyně doporučuje vládě zlepšit postavení osob se zdravotním postižením, které k životu potřebují psy se speciálním výcvikem

17.04.2016 19:23

Za posledních sedm let jsme obdrželi mnoho podnětů, kdy byl například odepřen vstup osob doprovázených asistenčním psem do některých budov nebo prostředků MHD. Podobným překážkám někteří stěžovatelé čelili také v přístupu k lázeňské péči nebo v zaměstnání. V České republice neexistuje zákonná úprava, která by práva osob doprovázených asistenčním psem vymezovala. Veřejná ochránkyně práv proto navrhuje vládě přijetí zákona, jenž upraví práva osob se zdravotním postižením využívajících psa se speciálním výcvikem.

14.04.2016 15:09

Lidé se zdravotním postižením od srpna dostanou vyšší příspěvek na péči. Poslanecká sněmovna ve středu schválila novelu zákona o sociálních službách, která ho zvyšuje o deset procent. Návrh ještě posoudí Senát. Nově upravena budou i pravidla pro poskytování pobytových sociálních služeb - v případech tzv. nepřípustnosti držení osoby v zařízeních poskytujících sociální služby. A na dva miliony se zvyšuje pokuta za provozování sociálních služeb bez registrace.

Příští zastávka projektů Laboratoře Nadace Vodafone: Silicon Valley

14.04.2016 14:50

Během včerejšího slavnostního večera byl vyhlášen absolutní vítěz programu Laboratoř Nadace Vodafone 2015/2016, který si odnesl 350 000 Kč. K tomu také v září vyrazí na konferenci pro společensky prospěšné projekty Social Capital Markets (SOCAP) do Silicon Valley v San Francisku, kam pojede ještě s dalšími dvěma finalisty programu.

Chystá se velká novela zákona o sociálních službách

12.04.2016 11:08

Novela zákona o sociálních službách, kterou připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, přináší zásadní systémovou změnu v pojetí zákona. Kromě toho neřeší spravedlivý způsob posuzování míry závislosti a stabilitu financování, což od novely zákona očekávali poskytovatelé sociálních služeb. Podrobnosti uvádí v dopise členským organizacím NRZP ČR předseda Václav Krása. 

Stránky