Aktuálně

Plicní pacienti mohou cvičit podle počítače

23.10.2019 9:23

„S nádechem stáhněte ramena dolů, s výdechem držte záda rovná, snažte se, aby výdech byl delší než nádech...,“ zní hlas z obrazovky vybízející pacienta ke správnému dechovému cvičení. Nejde o sci-fi, ale o nejnovější možnosti provádění plicní rehabilitace. Takzvaná telerehabilitace využívá k dechovým a pohybovým cvičením počítač, tablet nebo mobilní telefon. Pacienti tak cvičí z domova a šetří čas i peníze za cestu do nemocnice. Zatímco v západních zemích je tento způsob cvičení více rozšířený, v Česku je zatím využívaný pouze v rámci výzkumu. O jeho výhodách bude na XXI. kongresu České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti mluvit Mgr. Tamara Michalčíková z Katedry fyzioterapie Univerzity Palackého v Olomouci.

BlindShell dobývá Ameriku a je Rising Star v Deloitte Technology Fast 50

21.10.2019 17:28

Společnost BlindShell potvrzuje svůj vstup na trh ve Spojených státech amerických a finišuje distribuci do Subsaharské Afriky. Firma obdržela také ocenění v soutěži společnosti Deloitte Technology Fast 50 jako Rising Star. Tyto aktuální události přibližují BlindShell, donedávna startup, světu velkého byznysu na poli výrobce telefonů pro slabozraké a nevidomé seniory. S aplikací BlindShell se mohli seznámit v jejích začátcích účastníci konference INSPO již v roce 2014.

Petřínská rozhledna se rozsvítila narůžovo

20.10.2019 14:17

Rozhledna na pražském Petříně se v úterý 15,10. a ve čtvrtek 17.10. rozsvítila narůžovo. Poprvé tak měla veřejnost v hlavním městě příležitost symbolicky podpořit ženy, které se potýkají s rakovinou prsu a také si více uvědomit význam prevence této civilizační choroby.

Plíce ve světle ramp

20.10.2019 14:03

Dýchání a stres, novinky v léčbě plicní rakoviny, změna péče o tuberkulózní pacienty, rehabilitace přes obrazovku, první poznatky z projektu, který zkoumá cestu pacienta s rakovinou plic zdravotním systémem – to vše budou řešit stovky českých a slovenských plicních lékařů na XXI. kongresu České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS JEP a Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti (SPFS), která se koná od 24. do 26. října v Olomouci.

Revmatici přešli čtyřikrát republiku

15.10.2019 10:39

Přes 2000 kilometrů od začátku října nachodili pacienti s revmatoidní artritidou a překonali tak svůj cíl – pomyslně přejít napříč republiku od Aše až do Jablůnkova. Vysněných 547 kilometrů zdolali více než čtyřikrát. K příležitosti Světového dne artritidy tak připomněli, že pohyb je nedílnou součástí terapie revmatických onemocnění.

Průzkum ukazuje, jak Češi vnímají nevidomé. Velmi záleží na věku dotazovaného

15.10.2019 10:01

Při příležitosti dnešního Mezinárodního dne bílé hole oznamuje společnost OrCam Technologies výsledky průzkumu mapujícího povědomí české společnosti o tom, jak se žije zrakově postiženým. Předně z něj vyplývá, že většina Čechů nikdy neměla osobní vztah k člověku se zrakovým postižením (63,7 procenta). Proto nepřekvapuje, že například na otázku, zdali je veřejný prostor dobře přístupný pro nevidomé, nedokázala třetina dotázaných s určitostí odpovědět (31,5 procenta). 

Zahrada pro všechny smysly

09.10.2019 15:34

Botanická zahrada hl. m. Prahy se dlouhodobě věnuje tématu zpřístupnění expozic široké veřejnosti, tedy i návštěvníkům se specifickými potřebami. V tomto roce úspěšně zakončila mezinárodní projekt financovaný z evropského programu Erasmus+ s názvem Botanical Garden: COME IN! VSTUPTE! KOM IN! WEJDŹ! GYERE BE! Během tří let díky tomuto programu vznikla putovní výstava pro všechny smysly a k ní tištěná metodika s online verzí ve čtyřech jazykových mutacích. 

Naděje pro ostatní nemocné s lymfomy

09.10.2019 15:24

Lymfomem, tedy zhoubným nádorovým onemocněním vycházejícím z bílých krvinek, onemocní v České republice každý den až 5 pacientů. V četnosti výskytu u nás zaujímají 5. místo po nádorech tlustého střeva, plic, prsu a dělohy. Každoročně je tak diagnostikováno kolem 1800 nových pacientů. V naší zemi v současnosti žije odhadem více než 11 000 obyvatel, kterým byl v minulosti diagnostikován lymfom.

Byl zahájen jedenáctý Týden sociálních služeb ČR

07.10.2019 8:39

Dnes, 7. 10. 2019, byl zahájen Týden sociálních služeb ČR pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, jenž se koná letos již pojedenácté. Týden sociálních služeb je obdobím prezentací, setkávání se a odborných diskuzí, hlavní cíl však zůstává stejný: akcentování a zviditelnění sociálních služeb jako přirozené a nutné součásti každé moderní společnosti.

Na Českou republiku připadá 3 až 5 sebevražd denně. Café Na půl cesty 10. října věnuje večer tomuto tématu

06.10.2019 13:08

Na Světový den duševního zdraví 10. 10. 2019 Café Na půl cesty otevírá společensky tabuizované téma sebevražd a truchlení. Ročně si v České republice dle ČSÚ vezme život kolem 1300 osob. Vzhledem k tomu, že každý pozůstalý za sebou nechá několik dalších lidí, týká se toto téma velké části veřejnosti. I přesto se o zkušenosti se ztrátou blízkého, který si vzal život, téměř nemluví. Café Na půl cesty proto vytvořilo komponovaný večer zaměřený především na pozůstalé.

Stránky