Aktuálně

Aplikace Záchranka představí na konferenci INSPO nové funkce pro neslyšící uživatele

29.01.2017 10:20

Mobilní aplikaci Záchranka si již stáhlo více než 280 000 uživatelů. V případě nouze si jejím prostřednictvím mohou přivolat Zdravotnickou záchrannou službu, která je automaticky informována o jejich poloze. Na konferenci INSPO 25. března 2017 v Kongresovém centru Praha autoři aplikace představí její vylepšení, které umožní neslyšícím v rámci tísňového volání specifikovat své zranění bez nutnosti hlasové komunikace. 

 

26.01.2017 11:17

Nový rekord v počtu registrovaných cestujících se zdravotním postižením, kteří si vyžádali asistenci od Českých drah při své přepravě, padl v loňském roce. Služeb Českých drah využilo dle objednávkového systému 5 957 zdravotně postižených, především osob na vozíku. Celkem to je o 12,5 % více přeprav než v roce 2015.

25.01.2017 9:04

Sdružení českých potřebitelů připravilo díky podpoře Nadačního fondu vzdělání ČSOB projekt „Vzdělávání ve finanční gramotnosti pro neslyšící a nedoslýchavé“, jehož cílem je zpřístupňování spotřebitelských informací zdravotně postiženým občanům – osobám se sluchovým postižením. Po konzultacích s odborníky z Deaf Friendly – překladateli a tlumočníky do znakového jazyka zvolilo jako nejvhodnější formu technického řešení zpřístupnění informací prostřednictvím přetlumočení textů do znakového jazyka, nahrávaných na video, a jejich zpřístupnění prostřednictvím prohlížeče Deaf Friendly.

22.01.2017 14:26

Telemedicína dokáže být efektivním nástrojem při léčbě chronicky nemocných pacientů. Účastníci konfelrence INSPO o technologiích pro osoby se specifikými potřebami, která se uskuteční 25. března v Kongresovém centru Praha, se budou moci seznámit s řadou konkrétních příkladů.

18.01.2017 9:30

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR zaznamenává množící se dotazy a stížnosti na nárůst doplatků pro uživatele inkontinenčních zdravotnických prostředků, a to pojištěnce všech zdravotních pojišťoven v ČR. Protože se jim od prodejců či distributorů nedostává žádného vysvětlení, NRZP ČR připravila informaci, jak mají uživatelé postupovat. 

17.01.2017 13:45

Už třetím rokem bude udělena Cena Nadace Vodafone Rafael za inovativní využití informačních a komunikačních technologií ke zlepšení života lidí se zdravotním postižením. O cenu spojenou s odměnou 200 000 korun se lze ucházet do 22. února 2017. Jaká jsou kritéria pro její udělení?

Konference INSPO představí přístupná mobilní řešení

15.01.2017 11:16

Do konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami zbývá ještě 10 týdnů, ale již v prvním týdnu od zahájení registrace se na ni přihlásilo 113 účastníků. V sobotu 25. března v Kongresovém centru Praha si budou moci vybírat mezi 25 přednáškami ve třech sekcích. Pro účastníky se sluchovým postižením bude zajištěn simultánní přepis i tlumočení do českého znakového jazyka. Slabozrací účastníci mohou sledovat prezentaci na vypůjčených tabletech.

12.01.2017 14:23

Downův syndrom, Parkinsonova nemoc a degenerativní onemocnění nervosvalového ústrojí, to jsou handicapy, se kterými se vyrovnávají autoři prvních tří příspěvků došlých organizátorům literární soutěže Internet a můj handicap. Další příspěvky o tom, jak jim internet nebo telefon pomáhají žít s jejich handicapem, mohou posílat lidé s jakýmkoliv zdravotním postižením pořádajícímu BMI sdružení do 19. února, kdy je uzávěrka 13. ročníku této soutěže.

11.01.2017 9:31

Již pátým rokem pomáhá poradenská linka všem těm, kteří trpí nevyléčitelným onemocněním, jejich rodinám a blízkým. Odborné poradenství poskytuje Nadační fond Umění doprovázet, který již deset let patří mezi významné podporovatele hospiců a paliativní péče v České republice. Na telefonním čísle 604 414 346 poskytují sociální pracovníci podporu a informace o službách v oblasti hospicové, sociální i zdravotní.

Stránky