Aktuálně

Zaměstnanec roku

30.06.2016 9:49

Až do 18. září 2016 mohou společnosti nominovat dva své zaměstnance, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, do soutěže Zdravotně postižený Zaměstnanec roku 2016. Soutěž již šestým rokem pořádá Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) a probíhá ve dvou kategoriích.

16.06.2016 14:16

V České republice žije zhruba 8 000 vozíčkářů s poraněním míchy a přes 50 % z nich je dlouhodobě bez zaměstnání. Většina těch, kteří práci mají, pracuje z domova nebo v uzavřených provozech bez kontaktu s veřejností. Prohlubuje se tak jejich vyčlenění. Ultramaratonec René Kujan usiluje o zdolání běžeckého rekordu, kterým chce podpořit zaměstnávání vozíčkářů a pomoci získat finančních prostředky na provoz tréninkového pracoviště pro vozíčkáře Hvězdný bazar.

15.06.2016 19:34

V každodenním životě většiny lidí s duševním onemocněním se projevuje množství problémů a obtíží, o kterých veřejnost nemá dostatek informací. Pracovníci spolku Dobré místo se formou anonymního internetového dotazníku zeptali přibližně tisíce lidí s vážným duševním onemocněním na to, s čím se potýkají a jakou pomoc jim poskytuje okolí.

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany podpořil novelu zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

15.06.2016 9:18

Dne 14. června se uskutečnilo v tomto roce druhé zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Cílem novely zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání je mimo jiné i upřesnit podmínky zpřístupňování televizních pořadů lidem se sluchovým nebo zrakovým postižením. K tomuto bodu byli přizváni zástupci Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, kteří tuto novelu také podporují. Výbor doporučil vládě ČR přijmout úpravu tohoto zákona tak, jak navrhuje Ministerstvo kultury.

Ještě k INSPO 2016: mobilní aplikace i zařízení na vzestupu

12.06.2016 9:27

S časovým odstupem se vrátil ke konferenci INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami, která se uskutečnila 12. března 2016 v Kongresovém centru Praha, moderátor jedné ze tří sekcí Radek Pavlíček. Na svém blogu Poslepu.cz, kde se zabývá přístupností webových stránek a asistivními technologiemi pro hendikepované uživatele, se soustředil zejména na prezentace, které zazněly v sekci Přístupnost nejen webu. Jeho postřehy doplňujeme odkazy na videozáznamy jednotlivých přednášek a příspěvky autorů do sborníku konference, takže zájemci o konkrétní prezentovaná řešení se s nimi mohou seznámit dosti podrobně. 

Ohlédnutí za společnou poutí

10.06.2016 12:39

Druhou květnovou sobotu, 14. 5. 2016,  proběhla v Humpolci první společná doprovázená pouť lidí zdravých a handicapovaných. Naším prvotním záměrem bylo propojit světy lidí zdravých a lidí s handicapem. Najít styčný bod, kdy jsme si vzájemně přínosem. Zároveň vyplynul i druhotný výstup celé akce, a sice další možný směr růstu naší společnosti. 

Obavy z připravované novely zákona o sociálních službách

01.06.2016 18:00

Velké obavy z připravovaného návrhu tzv. velké novely zákona o sociálních službách vyjádřili delegáti Republikového shromáždění Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, které se uskutečnilo 31. května. V prohlášení, které vydali, uvádějí, že se současným pojetím novely zákona nemohou souhlasit. 

30.05.2016 9:29

Lidé z byznysu pomohou handicapovaným posunout se na trhu práce. Projekt Srdcerváči Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání lidí se zdravotním postižením 30. května 2016 spouští na webu  www.srdcervaci.cz unikátní příležitost pro lidi s handicapy, kteří se chtějí ve svém profesním životě posunout dál – expertní dobrovolnictví. Expertní dobrovolníci poradí například handicapovaným s rozjezdem jejich podnikání nebo jim pomohou se zorientovat na trhu práce.

Děti pomohly získat 100 000 Kč na tlumočnickou aplikaci

29.05.2016 17:53

Mobilní telefon je tím prvním, po čem lidé v případě nouze sáhnou. Ať už se jedná o nesnáze jako zabouchnuté klíče nebo například dopravní nehodu, neslyšící si zavolat o pomoc jen tak nemohou. Mají jim v tom pomáhat speciální tlumočníci. Ti však podle údajů Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel v České republice působí v poměru jeden na 143 neslyšících. Největší poptávka je v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Děti zapojené do projektu Čtení pomáhá proto darují částku 100 000 korun na provoz tzv. Tiché linky – online aplikace určené pro video-hovory ve znakovém jazyce.

Stránky